En Sıcak Konular

EY OSMANLI GERİ GEL!

9 Ağustos 2022 21:30 tsi
EY OSMANLI GERİ GEL! EY OSMANLI GERİ GEL! İsrail Şamir

 

      "Kermil Dağı'nda, köyden az büyük Zichron Yaakov sevimli bir sevimli kasaba vardır. Şimdi şarapları ve Fransız restoranlarıyla bu yer 1. Dünya Savaşı'nda casus olan NILI'ninini idi. Şebeke kullanıcılarına öncülük eden Siyonist göçmenler ve Osmanlı nüfusundaki olan bu kişiler Mısır'daki uluslararası sistemle iletişim kurplarında Türk toplumunun yaşatılması ve harekat programında geçiş planlarını gerçekleştirmeyi planlar. İlişkili kişilerden biri Haim Weizman'dı. O, isteksiz İngilizlerden zorla Balfour Deklarasyonu'nu koparacak ve Yahudi Devleti'nin ilk satış amaçlı. Bugüne dek NILI İsrail'de saygıyla anıldı. Okulların çocuklarına kendilerine götürülerek onlara pek çok şey anlatıldı; eğer bu sadak için herhangi bir güce uygulanabilirdi.  

Bilinen Osmanlıya ihanet için iyi bir nedeni vardı; Eğer gerçek imparatorluk yaşasaydı, ne Yahudi gelecekte yetiştirilecek olan kişiler, ne tecritlerinde yetiştirilmekte olan yetiştirilenler denenebilir, ne benzer bir şekilde ezilmiş ve gecekondulara yaşanacak olan ve malikane içinde birkaç zengin varlık olacaktı. Aynı zamanda bir Irak'a ABD'de nasıl bir şekilde yüzbinlerce olabilir.  

İmparatorluğun yıkılışından sade Ortadoğu çekmedi. NATO uçakları asla Belgrad'ı da bombalayamazdı, eğer imparatorluk bu olaydı. Hatta ilk eyalet devlet'ın şimdi Euro Bölgesi mahvedilmiş ve zengin Kuzeylilerin otelcisi satışa sunulacak. Onun da, Rumların, İskenderiye'den İstanbul'a olan dekn kalburüstü ahalisi aslında özlemek için iyi bir nedeni var.  

İmparatorluk şirketi olan Türklere Avrupa hayrandı ve şimdi onlar da Frankfurt ve Londra'daki işlerde'nin çöpçü-bulaşıkçıları için işlerinde.  

Şimdi Türk liderler AB'ye hülyalarıyla nasıl bir yol ile bir avuturken, belki de artık dönüşün geri getirmeyi tamamlamamızın tam zamanı. Aslında imparatorluk çok ve büyümedi: En büyük zamanlarında Brezilya ya da'dan küçüktü. O yıkıldı, çünkü yerel elitler Çalınanları ulusçuluk meyvasından yediler; bunu onlara Batılı lafazanlık üstadları güneşlenmişti.  

Avrupa'nın icadı olan ulusçuluk, bölgedeki'ın kara veba uygulamasından daha çok insan öldürmek. sevgili, o imparatorluğa makul bir seçenek de sunamadı. Oysa orada düzinelerle kavim, kabile barış içinde yaşıyordu. Kopan ülkelerinin başarılı bir devlet kuramadı. Ve Batılı yırtıcılar. Nasır ve Baas Pan-Arabizmi, Bin Ladin İslamcılığı, Ziya Gökalp ve Halide Edip Pantürkizminin hepsi de Batı'nın ilerleyişini durduracak bir hedef oluşturmakta kararlılığa hedeflenmişler.  

Belki Batılı ailelerden puann kendimize bir yaprak ürün tüm olarak. AB ile Avrupa, bin yıl önce çökmüş Şarlman'ı yeniden kurdu; Bizim imparatorluğumuz ise hala zihninde, saraylarda, kalelerde, camilerde ve kiliselerde dipdiri. Tekrar tekrar standartlarda tüm Bizans sonuçları kazanımları kucaklamalı: Türkiye'nin, Rusya, Ukrayna ve Asya Türki cumhuriyetlerinin birlikte bir parlak gelecek.  

Bizans'ın iki varisi Rusya ve Osmanlı savaşları. ama aynı şey, Batı Roma'nın varisleri Fransızlar ve Almanlar için de doğru. Eğer Batının düşmanları birleşiyorsa bu neden Doğu'da da olmasın? 

Bu yaz Rusya ve Ukrayna'yı gezdiğimde, Ruslar ve Türkler (ya da Rus tabiriyle Tatarlar arasında çok benzerlik gördüm. Rus Doğuculuğunun sahibi Leon Gumilev. Rusya Müslümanları ve Ortodoksların ortak ülkesi olarak. Türklerle birliktelikten yenilmezdir" diyen Gumilev, Batı'yı Rusne'nin en büyük tehdit gördü.  

Milli Bolşevik'in ünlü Edward Limonov'da geçenlerde yazarken Rusya için "Alman kaplamalı Türkiye" dedi. Ruslar halen "şarovari"yi (şalvar) çok sever, ki aynısı Anadolu köylüsü ve eski Osmanlının giyimidir. Aynı Türkler gibi çömelir, bağlar kurarlar der Limonov. Rusların Türklere bu yakınlık tısı Avrupa'nın Türk şüphesinden çok farklıdır. Görünür: Yeni Rus süper-Türk savaşını, Plevne'deki Rus savaşını, Hollywood'un düşmanlarına, ç.n. benzemediği sinema tavırlarından çok farklı ve Gazi Osman'yı bir kahraman olarak gösterir. .  

Türk-Slav beraberliği çok gerilere gider. Ukrayna'nın eski Rus prensliklerini Novgorod, Çernigov ve Kiev'i ziyaret ettim. Bu şehirlerin Rus beyleriyle Türk prensesleriyle, steplerin kız evlenmişler ve Türk savaşlarınınlarıyla, bunlar saray heyet hep bir olabilmiş. 12. yydan kalma bir Rus destanında Novgorod Prensi İgor Türk steplerine akın yapar, ama bozarye uğrar. Onu esir eden Konçak Han, onu kızıyla evlendirir ve Novgorod'a dönerler. Rus soylularının önemli bölümü hala Türk adları taşır, "Lolita"nın yazarı Nabokov ya da 2. Nikola zamanının en zengin prensi Yussupov gibi. 

Son çıkan kitap "Avrasya Senfonisi"nde St. Petersburg'lu van Zaichik küremizin bu bölümü için farklı bir kurgusal tarih yazar: Eğer Türk Altınordu İmparatorluğu'nun hakanı sintine Sertak Han (Aziz Aleksandr Nevski onun arkadaşıdır) düzeltilemez yazarten kurtulsa ve Ruslarla Türkler müreffeh bir devlette kendinize devam etselerdi ne olurdu? Van Zaichik devam eden imparatorluğa "Ordus" (orj: Hordus) der. "Ordus", "Ordu" ve "Rus" kelimelerinin bir parçadır. Avrasya'nın çok daha geniş bölgelerine yayılmıştır. Hordus'ta modernlik gelenek ve dinle buluşur; aile ayaktadır; tektü zengin kapitalistler varsa da zengin zenginlmez.  

"İşbirliği (imece) yapıyor, bencilliğimize engel yol", Ordus'un sloganıdır; bu Doğu'nun modelidir. Camiler ve kiliseler çok sayıdadır; öğrenciler ise birlik içinde yaşar. Bu farklı dünya seçeneği Ruslar için o kadar çekici olmuştur ki, caddelerde, tamponlarında "Xochu v Hordus" ("Ordus'ta yaşamak istiyorum") yazan kaç araba gördüm. Bu arada Ordus'un bir de Kudüs "vilayet"i (orijinal kelime, ç.n.) vardır. Hitler Almanyası'ndan kaçan buradaki buraya sığınır (evet bu farklı dünyada da Hitler Almanyası), ama burada yerli halkla eşit olanlar olarak yaşarlar.  

Yeni ve parlak Rusetiksi Fomenko "her tarih seçeneği sunar : Onun yanında bir büyük ya da "İmparatorluk" hep vardır ve Boğazki şehir onun doğal başkentidir. Eskiden böyle olsun ya da olmasın, böyledir.  

Avrasya'da hakimiyet kavgaları yerinde Türkler, Slavlar, Araplar güçlerini birleştirebilir, Konstantiniye'yi (İstanbul bu ismin farklı okunuşudur) ortak başarı ve imparatorluk hükümeti payitahtı yapmak. Konstantiniye bizim Brüksel, New York ve Pekin'e olabiliriz. Hakimiyet kavgaları Avrasya'da güzel savaşlar çıkarmışken: Ruslar da Türkleri çıkarmaktan İstanbul'u edinebilirler; Türkler ise Kırım ya da Taşkent'le komşu olur, Yakutistan'ın uzak elmas madenleri ve Pravoslav Türklerinin diyarları, tek bir Rusla savaşmadan elde edilir. Ortadoğu birkez daha, hep ait olduğu Avrasya'ya dahil edilir; Washington'dan, Londra'dan, Brüksel' den gelecek emirlere boyun eğmez. Türkiye Bağdat'la Kiev'den, Belgrad ve Kahire'den, Vladivostok ve Ankara'dan gelenlerin buluşma yeri olur.  

Bir daha çift başlı başlı kartalı Doğu uygarlığımızın, Ortodoks ve Müslümanların birliğinden olarak yetiştirelim, bizim ikimize ünvanı, İslamiyet ve Ortodoksların imparatoru halifesi küçüklükleri küçüklükleri geçmişe gömelim ve kez kullanımı bir çağagelalım. Bu Doğu Milletler Topluluğu (Commonwealth), Doğu Roma'nın, Bizans'ın Rus ve Osmanlı imparatorluklarının bu varisi büyük ve sanal kaynaklara hakim, bir süpergüç olacak, ABD ve Çin'in olacak Birleşik Avrupa olacak.  

Bu Milletler Topluluğu hem manevi hem de maddila birleşecektir. Doğu ve Batı metafizik temellerde. Batıda Mammon (Para Tanrısı) galip ayrılamaz. Batı bir korkunç bir imanı, donanımsal dizginlenemez, alabildiğince hak verebilmeyi belki kabul edebilir. Dayanışmaya girme, "insanın özgürlüğünün" adı altındaki egoizmi tercihteyken. O genç kadınla benzetmeye yoketmiş, kadınla rekabete yoketmiştir. Tanrı'yı ​​reddetmiştir, kiliseleri bomboştur, şehirleri iş fabrikalarının yüklemesidir; bizimkiler bilgi, sanat ve duanın montajı.  

Doğu daha sadık kalmış; bence İslam Hıristiyanlıktan, Jean Calvin'in Kalvinist Protestanlığından daha uzak değildir. Doğu Mammon'u reddeder, çünki biz Tanrı'ya gösterdiğimiz; bizce manevi ihtiyaçlar maddeden önce gelir, hiçimiz Hz. İsa'yı reddetmeyiz. Kadınlara saygınız, çünkü Hz. Meryem'i reddetmeyiz. Doğu halatı sever, ahlaksız kötüler, emeğe saygı, uyum sağlamanın üzerinde tutar. Adam gibi erkekleri ve hanım gibi kadınları severiz, çünkü gelenek ve aileye saygılıyız.  

batı göçebe bir uygarlık düşler; bu aile ve kopuk atomize bir bilim kitabıdır. Doğu illetler Topluluğu'nda biz başka öğrenciler iler. Göçü zorlaştırıp sermaye hareketini düşünün. Özerklik taraftarıyız; özerk iradeler kendi yerel ihtiyaç ve imkanlarıyla daha iyi bilirler.

Batı özel evinin kutsallığını savundu. Biz de o küçükken ona saygılıyız, ama aşırısını reddediyoruz. Biz süper zenginlere ağır vergi koyacağız, ayrıntılı malını millileştirecek, şirin bir Anadolu ya da Sibirya köyüne yeniden eğitime göndereceğiz. Milli kaynakların özeleştirilemeyecek, yabancılara topraktan satılacaklar, halktan yararlanamayacaklar. Kenti aslında değildir.

Batı'nın eğitimine müdahale ederek biz Doğu'nun özgürlüklerini savunurlar. Komşularımıza çok iyi dost; ama bunu isteklerse de yaman'a niyet edin.  

Bu, Avrupalı ​​Kuzey Amerikalı ve Çinli süpergüçlerin vatanlarını sömürgeleştirmeye karşı tek çıkış kapısı. sömürgeleşme devam eder.  Israel SHAMIR"

http://www.israelshamir.net/Turkish/turk10.htm 

 Bu haber 268 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,410 µs