En Sıcak Konular

Toplu İş Sözleşmesi

25 Ağustos 2010 04:59 tsi
Toplu İş Sözleşmesi Anayasanın 53. maddesinde var olan "Toplu İş Sözleşmesi Hakkı" üzerinde değişiklik teklif ediliyor.

Değişiklik Teklifleri paketinin 6. maddesi, mevcut Anayasa' nın 53.maddesinde mevcut olan "Toplu İş Sözleşmesi" başlığını "Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı"  olarak değiştirmekte, maddenin 3. ve 4. fıkralarını kaldırıp, maddeye aşağıdaki  fıkraları eklemektedir.

Değişikliğe EVET dendiğinde, kaldırılacak fıkralarda yer alan;

Sendikaların ve üst kuruluşlarının, üyeleri adına yargı mercilerine başvurma hakları,

Bu kuruluşların amaçları doğrultusunda üyeleri adına toplu görüşme hakları, 

ellerinden alınacaktır.

Bu durumda, toplu sözleşmenin taraflarının kimler olacağı belirsizleşmiş, bireysel olarak memur ve kamu görevlilerinin tek başlarına masaya oturmaları gibi bir durum karşımıza çıkmıştır.

Ayrıca, uyuşmazlık halinde gidilecek "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu" nun kimlerden oluşacağı belirsiz olduğundan, eğer iktidar kendi görüşü doğrultusunda karar verecek, memurun görüşlerini fazla dikkate almayacak  bir mekanizma kurarsa, toplu sözleşmenin bir işlevi olmayacak, Anayasa maddesi mevcut halinden memurlar için daha kötü bir duruma gelecektir.

MAddenin mevcut haline ve değişikilk teklifinin kabul edilmesi halinde alacağı metni aşağıda takdirlerinize sunuyoruz.

A. Toplu iş sözleşmesi hakkı

MADDE 53. – İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.

(Ek: 23.7.1995-4121/4 md.) 128 inci maddenin ilk fıkrası kapsamına giren kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü madde hükümlerine tabi olmayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve İdareyle amaçları doğrultusunda toplu görüşme yapabilirler. Toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idarî veya kanunî düzenlemenin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Toplu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanmamışsa anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir.

Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.

“A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı”

MADDE 53. – İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.

“Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.

Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.”Bu haber 1,808 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  2,878 µs