En Sıcak Konular

Kamu Denetçiliği

29 Ağustos 2010 23:47 tsi
Kamu Denetçiliği Paketin 7. maddesi "Kamu Denetçiliği" ihdasına ilişkin.

Ülkemizde halen mevcut olan birçok denetim mekanizması bulunmaktadır.

Yargısal denetimin dışında, her kurum içerisinde idarenin işleyişiyle ilgili olarak, öncelikle her üstün astını denetlediği hiyerarşik denetim sistemi, diğer yandan teftiş kurulları, bunun yanında AK Parti iktidarı döneminde ihdas edilen iç denetçilik müessesesi mevcuttur.

Tüm bunların yanında Başbakanlık Teftiş Kurulu gibi neredeyse tüm kurumları denetleme yetkisini haiz bir birimin yanında, daha çok KİT' ler üzerinde denetim yapan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve idareni gelir ve giderlerini denetleyen  Sayıştay bulunmaktadır.

Tüm bu denetim mekanizmaları mevcutken, yeni bir denetim mekanizması oluşturulması, denetimde görev ve yetki karmaşası oluşturabilecek potansiyeli taşımaktadır.

Ancak yine de, yasal düzenlemeler ile bu değişiklik maddesinin içeriği başarılı bir şekilde doldurulabilir, yeni müessesenin kuruluşu bu suretle sağlanabilirse,  ülkemize faydalı da olabilecek bir düzenleme karşımıza çıkabilir.

Maddenin mevcut ve teklif edilen şeklini aşağıda takdirinize sunuyoruz.

Mevcut Madde Metni :

VII. Dilekçe hakkı

MADDE 74. – (Değişik: 3.10.2001-4709/26 md.) Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

(Değişik: 3.10.2001-4709/26 md.)Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir.

TEklif edilen değişiklikten sonra maddenin alacağı metin.

“VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı”

MADDE 74. – (Değişik: 3.10.2001-4709/26 md.) Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

(Değişik: 3.10.2001-4709/26 md.)Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

(Mülga 3. fıkra)

“Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.

Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.

Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”Bu haber 1,815 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  3,352 µs