En Sıcak Konular

Yargı Yolu

31 Ağustos 2010 23:02 tsi
Yargı Yolu Paketin 11. maddesi, "Yargı Yolu" konusunda değişiklikler teklif ediyor.

Anayasa değişiklik paketinin 11. maddesi, Anayasanın 125. maddesinde değişiklik teklif ediyor. Bu çeçevede, Yüksek Askeri Şura' da alınan ilişik kesme kararlarına yargı yolu açılmış oluyor. İdari işlemlerde keyfiliği önleyebilmeyi amaçlayan bu düzenleme olumlu karşılanmaktadır. Düzenleme yürürlüğe girerse, YAŞ karalarıyla TSK ile ilişiği kesilen personel, bu işleme karşı yargı yoluna başvurabilecektir.

Buna karşın, yargı yetkisinin kullanılmasında yerindelik denetimini kaldıran düzenleme, yargıyı salt mevzuata uygun mu değil mi şeklinde bir denetime mahkum etmekle, örneğin özelleştirme kapsamındaki satışların yargısal denetiminde, kamu yarının ne kadar gözetildiği konusunda yargı yetkisi sınırlandırılmış olmaktadır.

Bu teklif yasalaşırsa, ülkenin stratejik (telekominikasyon, enerji güvenliği, savunma teknolojileri vs.) kurum ve kuruluşlarının yabancılara satışında, sadece ihale mevzuatı vd. ilgili usul ve esaslara uygun satışın gerçekleşip gerçekleşmediği yargı tarafından denetlenirken, bu işlemin kamu yararına, ülkenin ulusal güvenliğine uygun olup olmadığı konusundaki yargı deneti sınırlanmış olacaktır.

 

B. Yargı yolu

MADDE 125. – İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. (Ek hüküm: 13.8.1999-4446/2 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların millî veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.

Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı denetimi dışındadır. (Ek Cümle )“Ancak, Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.”

İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.

Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. (İlk Cümle Değiştiriliyor) “Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.” Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.

İdarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç  veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.

Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.Bu haber 1,999 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  2,804 µs