En Sıcak Konular

ANKARALININ SU FATURALARI NASIL ŞİŞTİ?

4 Temmuz 2009 11:15 tsi
ANKARALININ SU FATURALARI NASIL ŞİŞTİ? ANKARALI NASIL SOYULUYOR!!!

Evrensel tüketici haklarının başında  “Temel gereksinmelerinin karşılanması hakkı” gelir. Bu hak;  Barınma, ısınma, aydınlanma, su , ulaşım, haberleşme haklarıdır.   “Su tüketim hakkı” aynı zamanda en temel bir insan hakkıdır. İdarelerin kimseyi susuz bırakma yetkisi olamaz. Suyu  ekonomik veya diğer nedenlerle  ulaşılamaz hale getirmek evrensel tüketici haklarına ve insan haklarına aykırıdır.


İ.Melih GÖKÇEK yönetimindeki ASKİ fahiş fiyatlarla su satması nedeniyle evrensel tüketici hakkı ve insan hakkı ihlalli yapmaktadır.  Ankaralılar ihtiyaç duydukları kadar su tüketememekte, sağlığa uygunluk kuralarının gerektirdiği kadar temizlenememektedir. Ankaralılar, paraları kadar su kullanmakta, paraları kadar temizlenmektedir. Üstelik bu sağlık ve güvenlik açısından çok tartışmalı ve “kirli” bir sudur.


Anayasa uyarınca herkes, maddi ve manevini varlığını geliştirme, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.  Ankaralıları, kirli suya mahkum etmek yanında , “tasarruf “  bahanesiyle,  fahiş  fiyatla su satmak, daha az su tüketmeye zorlamak, aslında onları sağlıksızlığa, hastalığa teşvik etmektir. Tüketicilerin maddi ve manevini varlığını geliştirmesinin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamasının engellenmesi Anayasanın 17 ve 56. maddelerine aykırıdır.


 DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından “Tarla bile sulanmaz” , DSİ genel Müdürlüğü tarafından “II. Kalitede su olup içme suyu olarak kullanılamaz” denilen kirli su bile Ankaralılara fahiş fiyattan satılmaktadır. Ankaralı SUDA dört usulle soyulmaktadır.


1.) HER AY DÜZENLİ YAPILAN ZAM :  ASKİ her ay  su fiyatlarına  TEFE (ÜFE) oranına  göre zam yapmaktadır. ASKİ su tarifesi, Ankara Su Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) genel kurulu olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarıyla belirlenmektedir. Su tarifesinin TEFE (ÜFE)’ye göre belirlenmesi ASKİ Tarifeler Yönetmeliğine aykırıdır.

ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin, “Su Satış Tarifesi” başlıklı 30/a maddesine göre, su satış tarifesi yönetim ve işletme giderleri ile amortismanlar ve % 10’dan aşağı olmayacak şekilde kar sağlayabilecek düzey gözetilerek belirlenmesi gerekmektedir. ASKİ, kendi tarife yönetmeliğine uymadığı gibi kendi Genel Kurul Kararına da uymamaktadır.  

Örneğin 2008 yılında Ağustos,  Eylül, Kasım Aralık aylarında ÜFE ( –) eksi  değerde çıkmasına rağmen tarifelerde indirime gidilmemiştir. Ayrıca tüm belediyeler internet sitesinde tarifelerini yayımlamakta iken ASKİ yaptığı zamları gizlemek için tarifeleri gizlemeye karar vermiştir. Bu aynı zamanda tüketicilerin evrensel haklarından olan bilgilenme hakkının ihlalidir.  

           
2.) OKUMA GÜN SÜRELERİNİ UZATMA YOLULA YAPILAN ZAM :
ASKİ Genel  Müdürlüğü  Yönetim Kurulu kararıyla sayaç okumaların 60 günde bir yapılmasına karara alınmış , ancak ASKİ Genel Müdürüne bu yetki bırakılmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğü de 45 günde bir okunan sayaçların , 2008 yılı haziran ayından bu yana süreyi 56 güne çıkarmıştır. 

Oysa; İçişleri Bakanlığı 06.01.1993 gün ve 1858 sayılı genelgesiyle su fatura tarihlerinin AYLIK olarak düzenlenmesi öngörülmüştür. Yani 30 günde bir fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Tüm diğer Belediyelerin internet siteleri incelendiğinde (Istanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir) faturaların İçişleri Bakanlığı Genelgesine uygun olarak  AYLIK düzenlendiği görülecektir.  Fatura düzenleme süresi 60 gün yapılarak su tüketimi en yüksek kademeden faturalandırılmaktadır. 

Çünkü 1. kademe ile 2. kademe arasındaki fiyat farkı ikibuçuk katıdır.  0-10 m3 tarifesi bir kandırmacadır. 3 kişilik bir aile bile 56 günde 30 m3 den fazla su kullanmaktadır. Çağdaş yaşam koşullarında dört kişilik bir ailenin aylık zorunlu su tüketimi 30- 35 ton olarak hesaplanmaktır. İki aylık tüketim 60 m3 den aşağı olması demek zorunlu suya erişme hakkının bile engellenmesi demektir. Amaç gayet açıktır ; kirli suyu bile  olağan üstü fahiş fiyatla satarak Ankaralıyı soymaktır. 

ASKİ tarafından uygulanan asıl tarifede suyun fiyatı 20 m3  kadar 3.84 TL,  sonrası için 5,63 TL’dir ki bu geçen yıl suya yüzde 145 oranında zam yapan İSKİ’den  bile daha fahiş fiyattan su satmaktır.  

           
3.) KADEMELERİN İNDİRİLMESİ YOLUYLA YAPILAN ZAM :  ASKİ’nin   2008 temmuz ayına kadar kademeleri 0-10m3; 11-30m3; 30m3 üstü idi.  Ancak temmuz 2008’den sonra fiyatlandırma da çok önemli bir uygulama değişikliği yapılmıştır. Yeni kademe dilimleri  0-10;  11-20, 20 metreküp üstü haline dönüştürülmüş. Daha önce ikinci kademe, 3.84 YTL den faturalandırılan 20 ila 30 m3 arasındaki 10m3’lük su  yeni düzende 5,63 TL’den fatura edilmeye başlanılmıştır. Bu değişikliklerin tüketiciye etkisi  yüzde 20 oranında gizli zam olmuştur. 

30 m3 su tüketen bir ailenin aynı fiyat tarifesi ile kademeler düşürülmeden önceki faturası 105 TL iken, kademedeki tüketim miktarının düşürülmesi sonucu yeni fatura 125 TL gelmektedir. Su tüketimi arttıkça zamda oran ve miktar olarak artacaktır.   

    
ESKİ   KADEME   TUTAR(TL)        YENİ   KADEME  TUTAR (TL)
10 m3    X   1,5    =     15,00                10 m3 X 1,5 = 15,00
20 m3     X  3,84  =      76,80               10 m3 X3,84 =38,4
Şube yolu             =        0,75                10 m3X 5,63 =56,3
ÇTV                       =         5,40                Şube yolu     =  0,75
 KDV                      =        7,40                 ÇTV=5,40 KDV=8,84=> 14,24
TOPLAM                     105,35                       TOPLAM   124,69


4.)  GÜVENCE (DEPOZİTO) ALMA YOLUYLA EL KONULAN TUTAR : Ankara 3. Tüketici Mahkemesi 2007/708 Esas, 2007/1069 karar nolu kararı ile ön ödemeli sistemlerde alınan güvence tutarının haksız alındığına hükmederek depozito ücretini kaldırmıştır. 

Tüketici Mahkemesi “ peşin ödenen su bedeli öncesinde bir de güvence bedeli almanın mantıki dayanağı kalmadığını”  karara bağlamıştır. Ankara 3. Tüketici Mahkemesi hukuk dili ile “maktıksız soygunlara son”  demiştir. Karar üzerine yaptığımız girişimler sonucu ANKARA Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Daire Başkanlığı 11.06.2008 tarih ve  22853 sayılı bir yazı ile  04.06.2008 tarihinden itibaren 150 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kartlı sayaç abonelerinden güvence bedeli alınmayacağını bildirmiştir. Ancak alınan güvence bedellerini kendiliğinden hak sahiplerine iade etmemiştir. 

Alınan güvence bedelleri 60 TL ile 4.000 TL arasında değişmektedir. ASKİ’nin  250 bin adet civarında kartlı (ön ödemeli) sayaç abonesi vardır.  Otalama alınan güvence tutarı 300 YTL den olsa  bile 75 milyon TL yani 75 trilyon eski TL etmektedir. Bu gerçek bir soygundur ve ASKİ’nin  tüketicilerin 75 trilyonuna   yasa dışı el koymuş bulunmaktadır. 

Yaptığımız yazılı müracaat üzerine alınan güvence bedelinin iade edilmeyeceği  cevabı aldık.  Akabinde alacağımızın icraen tahsili yoluna gittik ve 60 TL olarak ödenen güvence bedeli 223,42 TL  olarak iade aldık. ASKİ yöneticileri tüketicilerin güvence paralarını kendiliğinden iade etmeyerek kurumu da zarar uğratmaktadırlar.


2560 sayılı yasaya göre ASKİ kendi kuruluş kanununa aykırı hareket edemez. Büyükşehir Meclis kararları veya ASKİ Genel Kurul kararları yasaya aykırı olmaz. Oysa ASKİ’nin kuruluş kanuna aykırı olarak, toplanan su paraları şehir içi ve dışı otoyollara, kullanılmayan alt-üst geçitlere, cumhuriyet alternatifi kutlamalara, düğünlere şarkıcılara harcanmıştır. Yüksek faizle Bankalardan aldığı krediyi yine ASKİ kuruluş kanuna aykırı olarak B.Şehir Belediyesine sıfır faizli kredi olarak kullandırılmıştır ve halen kullandırılmaktadır. Bu yolla da ASKİ yöneticileri kurumu zarara uğratmaktadır.


- Her şeyden önce Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumları yargı kararlarına saygılı davranmalı ve uymalıdır.

- Kartlı sayaçlarda alınan güvence bedelleri bu günkü değeri ile  DERHAL İADE EDİLMELİDİR.

- Tarifeler tekleştirilmeli, KADEMELİ UYGULAMA ASGARİ 30 M3 DEN BAŞLAMALIDIR.

- Tüketicinin tercihi olmayan pahalı ve kirli Kızılırmak suyunun maliyeti tüketiciye yüklenmemelidir.

- Kesikköprü baraj çıkışına ters ozmoz sistemi kurulup su arıtılana kadar  Kızılırmak sisteminde şehre su verilmemelidir.

- Arıtma sistemi için vakit geçirmeden yatırıma başlanılmalıdır.

- Faturalar 30 günde bir düzenlenmelidir.

- Her ay zam yapmaktan vazgeçilmelidir.

Tüketicilerin soyulmasında rol alan ASKİ Genel Müdürü istifa etmelidir.

- Yasa ve mevzuat dışı uygulamaların düzeltilmemesi halinde İ.Melih GÖKÇEK ve ASKİ Genel Müdürü hakkında yasal yollara başvurulacaktır.


TÜDEF - TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
ASKİ SU-KA DER (Ankara Su ve Kanal Çalışanları Derneği)Bu haber 1,951 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,161 µs